Logo

Jak rozwijać sprzedaż do firm na Allegro Business i obniżyć swoje prowizje

Date

Tuesday, August 6, 2024

Time

01:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Zastanawiasz się, jak zwiększyć swoją sprzedaż na Allegro? Skorzystaj z porad eksperta i poznaj rozwiązania jak skutecznie sprzedawać na Allegro do klientów firmowych. Weź udział w bezpłatnym webinarze:

Jak rozwijać sprzedaż do firm na Allegro Business i obniżyć swoje prowizje.

Na webinarze dowiesz się, jak monitorować sprzedaż do firm korzystając z informacji w panelu “Sprzedaż do firm”. Na co zwrócić uwagę aby oferta była atrakcyjna dla klientów biznesowych oraz jakich możesz udzielić rabatów firmom a przy tym zyskać 80% zniżki na prowizję za sprzedaż większych ilości.

Nasz ekspert opowie kiedy funkcje B2B będą widoczne dla klientów firmowych, jak liczymy prowizję w programie zniżkowym, jak włączyć Allegro Pay Business (odroczoną płatność dla firm), jak uzupełnić stawkę VAT w ofercie i  ustawić rabaty dla firm.

W trakcie spotkania odpowiemy też na pytania uczestników.

Sprzedaż z Allegro Business to: 

 • Dostęp do nowej grupy klientów. 

 • Wyższa wartość zamówień. 

 • Powracający klienci/regularne zamówienia. 

 • Dedykowane narzędzia do sprzedaży B2B. 

 • Programy i kampanie promujące produkty dla firm. 

 • Program  obniżający prowizję. 

 • Metody płatności dla firm. 

Paweł Piskow

Pracuję w Allegro na stanowisku Senior Key Account Manager. Na co dzień zajmuję się współpracą z kluczowymi partnerami w obszarze B2B. Współpracuję z markami nad rozwojem oferty linii profesjonalnych na Allegro. Jednocześnie wraz z Zespołem wdrażamy inicjatywy mające na celu zwiększenie na Allegro Business bazy kupujących i sprzedających firm,rozwój partnerstw oraz aby zapewnić kupującym najlepszą ofertę na rynku.

Jeżeli jesteś użytkownikiem platformy handlowej Allegro, to podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe będą przetwarzane przez Allegro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 1B zgodnie z zasadami zawartymi w Załączniku nr 5 do Regulaminu Allegro Polityka ochrony prywatności

Poniżej obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych dla osób niebędących użytkownikami platformy handlowej Allegro.pl.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.


⦁ Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe w myśl art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), jest Allegro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 1B (dalej „My”, „Allegro.pl”), operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.allegro.pl (zwanej: „Platformą Allegro”).

⦁ Jak się z nami skontaktować?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: iod@allegro.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Allegro sp. z o.o., ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań.

⦁ Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z przesłaniem zgłoszenia dotyczącego udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu.

⦁ Jakie Twoje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe zawarte w treści przesłanego przez Ciebie zgłoszenia. 

⦁ Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych przez Allegro?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda) w celu umożliwienia Ci udziału w wydarzeniu, którym jesteś zainteresowany;

 • art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) w celu:

 • przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

 • zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

⦁  Czy musisz podać Allegro swoje dane osobowe?

Podanie nam swoich danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do wzięcia udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu. 

⦁ Jakie masz uprawnienia wobec Allegro w zakresie przetwarzanych danych?

Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W celu realizacji przysługujących Tobie w/w praw skontaktuj się z nami - najlepiej za pomocą  adresu e-mail: iod@allegro.pl

Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

⦁ W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

⦁ Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanymi celami.

Twoje dane osobowe mogą również zostać udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

⦁ Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Allegro przechowuje Twoje dane osobowe w celu wsparcia umożliwienia Ci zabrania udziału w wydarzeniu od dnia ich pozyskania do dnia zakończenia wydarzenia.

Przechowujemy Twoje dane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom od chwili ich pozyskania przez okres 6 lat od dnia zakończenia wydarzenia, o ile okoliczności wskazujące na nadużycie lub oszustwo wyjdą na jaw w ciągu 90 dni licząc od dnia zorganizowania wydarzenia. 

Jeżeli będzie istniała taka konieczność Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych lub karnych wymagających przetwarzania danych osobowych.

W powyższych okresach dane osobowe będą przetwarzane również w celu rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

⦁ Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane poza EOG za wyjątkiem:

- Google Cloud Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w związku z korzystaniem z systemu poczty elektronicznej oraz narzędzi wchodzących w skład Google Workspace oraz w związku z korzystaniem z usług przetwarzania danych osobowych oferowanych przez ten podmiot, realizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; 

- Druva Europe Ltd. z siedzibą w Reading, w Wielkiej Brytanii, w związku z korzystaniem z usług przetwarzania danych osobowych oferowanych przez ten podmiot.

Allegro działa zawsze w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony, m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopie takich klauzul można uzyskać od Spółki zwracając się na adres: iod@allegro.pl.

⦁ Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Allegro nie będzie podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.