Logo

Panel o jakości sprzedaży

Date

Wednesday, January 26, 2022

Time

01:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Andrzej Stefaniak

Od ponad 2 lat w Allegro. Zajmował się problemami transakcyjnymi zgłoszonymi przez Klientów. Aktualnie monitoruje jakość sprzedaży Partnerów oraz weryfikuje naruszenia regulaminu.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Allegro.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182 (dalej „My”, „Allegro.pl” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.allegro.pl (dalej „Allegro”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: iod@allegro.pl,
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Allegro.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas przesłania przez Ciebie drogą mailową zgłoszenia na bezpłatne szkolenie poświęcone Allegro Ads, którego jesteśmy organizatorem.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Allegro.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w organizacji szkolenia, w którym bierzesz udział.

Podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc uwzględnić Twoje zgłoszenie na szkolenie:

- imię
- adres e-mail 
- login
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 90 dni od zakończenia szkolenia.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).