Logo

Sekrety sprzedaży dla początkujących na Allegro

Date

Thursday, September 5, 2024

Time

01:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Skąd dowiedziałeś się o tym webinarze?
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Masz pomysł na sprzedaż w internecie, ale nie wiesz od czego zacząć? A może jesteś początkującym przedsiębiorcą i zastanawiasz się, czy Allegro to dobre miejsce na prowadzenie biznesu? Niezależnie od tego, czy masz już firmę, czy dopiero myślisz o jej założeniu - wpadnij na bezpłatny webinar “Poznaj sekrety sprzedawców i zacznij zarabiać na Allegro"


Bez tej wiedzy ani rusz! 

  • Wszystko co musisz wiedzieć o konkurencji i handlu online
  • Wystawiłem oferty i co dalej? Jak dotrzeć do klientów na Allegro?
  • Czego oczekują klienci i jak zwiększyć sprzedaż spełniając te potrzeby? 
  • Poznaj najskuteczniejsze dopalacze sprzedaży i sprawdź czy je stosujesz.


Sprawdź także bezpłatne kursy dla początkujących sprzedawców na Akademii Allegro lub zapisz się na cykl webinarów.

Zapraszamy!

Kamila Grotowska

Pracuje w Allegro już od blisko 12 lat, dbając o rozwój wszystkich sprzedających. Obecnie zarządza Akademią Allegro, która jest kompleksowym projektem edukacyjnym, łączącym webinaria, e-learning oraz tutoriale. Jego celem jest wzmocnienie sprzedaży i dostarczenie przedsiębiorcom praktycznej wiedzy na temat prowadzenia biznesu internetowego.
Udział w webinarze jest darmowy i przeznaczony tylko dla osób, które zgodzą się na podanie danych wskazanych w formularzu, dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażone zgody możesz wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klikając przycisk “Rejestruj” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w celu umożliwienia Ci udziału w wydarzeniu.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZOWANYM WYDARZENIEM


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe w myśl art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), jest Allegro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 1B (dalej „My”, „Allegro”), operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.allegro.pl (zwanej: „Platformą Allegro”).

Jak się z nami skontaktować?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: iod@allegro.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Allegro sp. z o.o., ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań.

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z przesłaniem zgłoszenia dotyczącego udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu.

Jakie Twoje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe zawarte w treści przesłanego przez Ciebie zgłoszenia. 

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych przez Allegro.pl?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda) w celu umożliwienia Ci udziału w wydarzeniu, którym jesteś zainteresowany;

- art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) w celu:

- przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

- w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; 

- zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Czy musisz podać Allegro swoje dane osobowe?

Podanie nam swoich danych osobowych jest dobrowolne ale jest niezbędne do wzięcia udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu. Niepodanie danych wyklucza możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu, jednakże nie pociąga za sobą innych konsekwencji prawnych.

Jakie masz uprawnienia wobec Allegro w zakresie przetwarzanych danych?

Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wycofania zgody  oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W celu realizacji przysługujących Tobie w/w praw skontaktuj się z nami - najlepiej za pomocą  adresu e-mail: iod@allegro.pl

Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. Sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego nie wymaga uzasadnienia. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanymi celami.

Twoje dane osobowe mogą również zostać udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Allegro przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

- umożliwienia Ci wzięcia udziału w wydarzeniu od dnia ich pozyskania do dnia zakończenia wydarzenia;

- marketingu bezpośredniego od dnia ich pozyskania do:

a) dnia zgłoszenia sprzeciwu na ich przetwarzanie w celu prowadzenia przez Allegro marketingu bezpośredniego;

b) do upływu okresu 3 lat liczonych od zakończenia roku, w którym odbyło się wydarzenie; 

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz obrony przed roszczeniami od chwili ich pozyskania przez okres 3 lat liczonych od zakończenia roku, w którym odbyło się wydarzenie.

Jeżeli będzie istniała taka konieczność Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych lub karnych wymagających przetwarzania danych osobowych.

W powyższych okresach dane osobowe będą przetwarzane również w celu rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane poza EOG za wyjątkiem:

- Google Cloud Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w związku z korzystaniem z systemu poczty elektronicznej oraz narzędzi wchodzących w skład Google Workspace oraz w związku z korzystaniem z usług przetwarzania danych osobowych oferowanych przez ten podmiot, realizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; 

- Druva Europe Ltd. z siedzibą w Reading, w Wielkiej Brytanii, w związku z korzystaniem z usług przetwarzania danych osobowych oferowanych przez ten podmiot;

- SFDC UK, Ltd (SalesForce) z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii w związku z korzystaniem z usług przetwarzania danych osobowych oferowanych przez ten podmiot umożliwiających obsługę klienta, realizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; 

- SFDC Ireland, Ltd (SalesForce) z siedzibą w Dublinie w Irlandii w związku z korzystaniem z usług przetwarzania danych osobowych oferowanych przez ten podmiot umożliwiających obsługę klienta, realizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Allegro działa zawsze w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony, m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe mającym siedzibę w krajach trzecich. Kopie takich klauzul można uzyskać od Spółki zwracając się na adres: iod@allegro.pl.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Allegro nie będzie podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.